Wykształcenie

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - dzienne studia magisterskie na kierunku Psychologia. Uzyskałam tytuł magistra psychologii z wynikiem bardzo dobrym oraz zdobyłam III nagrodę w Konkursie na najlepszy projekt pracy magisterskiej.
2018
Warszawa - XV Konferencja szkoleniowa DDA pn. „Psychoterapia zaburzeń osobowości – problemy i strategie pracy”.
2018
SOFIA, Bułgaria - 48th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT 2018)
2017
POZNAŃ - "Szkoła psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej" (w trakcie)
2017
WARSZAWA - "Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii"
2017
WARSZAWA - "Ostry i przewlekły stres a zdrowie psychiczne"
2017
ZŁOTÓW - "Chrońmy dzieci przed przemocą"
2017
PIŁA - „Stosowanie i interpretacja Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości® -2 - MMPI® -2"
2016
WARSZAWA - „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych"
2015
Bydgoszcz - Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Sztuka rozmowy podstawą diagnozy"
2014
Bydgoszcz - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psyche - Ciało - (Nie)Zależność", wygłoszenie referatu
2014
Toruń - II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka "NeuroMania", zaprezentowanie posteru pt. „Zaburzenia procesów uwagi i pamięci oraz ich terapia”
2013
BYDGOSZCZ – „Pedagogika Cyrku”
2012
Studia na European University of Cyprus, Psychology
Skontaktuj się ze mną