Wykształcenie

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - dzienne studia magisterskie na kierunku Psychologia. Uzyskałam tytuł magistra psychologii z wynikiem bardzo dobrym oraz zdobyłam III nagrodę w Konkursie na najlepszy projekt pracy magisterskiej.
2017
PIŁA - „Stosowanie i interpretacja Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości® -2 - MMPI® -2"
2016
WARSZAWA - „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych"
2013
BYDGOSZCZ – „Pedagogika Cyrku”
2012
Studia na European University of Cyprus, Psychology
Skontaktuj się ze mną