about

O mnie

Nazywam się Anna Lewandowska i jestem dyplomowanym psychologiem.

Poniżej masz możliwość zapoznania się z moimi kwalifikacjami.

Doświadczenie zawodowe

Czytaj więcej...

Wykształcenie, kursy
i szkolenia

Czytaj więcej...

Konferencje

Czytaj więcej...

Czym się zajmuję?

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
Konsultacja psychologiczna to zwykle jedno lub dwa spotkania z klientem. Ich celem jest poznanie oczekiwań klienta oraz wstępne rozpoznanie problemów, którymi chce się zająć w dalszej pracy.

Czas: 50 min. Cena: 100 zł.

PORADA PSYCHOLOGICZNA
Obejmuje od jednego do kilku spotkań skoncentrowanych na rozwiązaniu konkretnego problemu zgłaszanego przez klienta. Działania psychoedukacyjne.

Czas: 50 min. Cena: 100 zł.

PORADA WYCHOWAWCZA
To jedno lub dwa spotkania skoncentrowane na rozwiązaniu konkretnego problemu wnoszonego przez rodzica. Porada wychowawcza może być poprzedzona wizytą diagnostyczną z udziałem dziecka.

Czas: 50 min. Cena: 100 zł.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
Proces diagnostyczny prowadzony w celu wykrycia trudności związanych z rozwojem dziecka/nastolatka. Obejmuje m.in.:
• obserwacje psychologiczną dziecka/nastolatka,
• rozmowę z dzieckiem/nastolatkiem,
• rozmowę z rodzicami,
• badanie testami psychologicznymi (rozwój intelektualny, rozwój emocjonalny, rozwój mowy, diagnoza więzi rodzinnych, itp.),
• analiza dodatkowych informacji o dziecku (z przedszkola/szkoły).
Ilość spotkań ustalana indywidualnie.

Czas spotkania: 60 min. Cena: 120 zł.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
Skierowana jest do dzieci/nastolatków:
• doświadczających lęku,
• zbyt nieśmiałych, wycofanych,
• mających trudności szkolne (związane z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią),
• doświadczających problemów w relacjach z rówieśnikami,
• przejawiających zachowania agresywne,
• z niską samooceną,
• z problemami w zakresie ekspresji emocjonalnej,
• zmagających się z trudną sytuacją rodzinną (rozwód, żałoba, itp.).
Terapia psychologiczna polega na wspieraniu dziecka w trudnej sytuacji, uczeniu rozpoznawania i rozumienia swoich uczuć, wzmacnianiu umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Terapię dziecka poprzedza diagnoza przyczyn trudności oraz ustalenie celu pracy.

Czas: 50 min. Cena: 100 zł.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DOROSŁYCH
Obejmuje wywiad i przeprowadzenie testów psychologicznych:
• testy organiczne badające procesy poznawcze (przeznaczone m.in. dla osób, które zauważają zmiany w funkcjonowaniu poznawczym i chcą poprawić swoją sprawność intelektualną)
• testy osobowości mierzące wymiary osobowości.
Cena ustalana indywidualnie
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DOROSŁYCH
To forma pomocy osobom doświadczającym różnych trudności i pragnącym zmienić swoje życie. Jest wskazana, między innymi, w przypadku występowania stanów depresyjnych, poczucia cierpienia związanego z aktualną sytuacją życiową, trudności w zaakceptowaniu samego siebie, problemów w relacjach z innymi ludźmi, utrzymującego się bolesnego doświadczania wcześniejszych traumatycznych przeżyć, straty lub żałoby, trudności w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu bliskich relacji z innymi, poczucia osamotnienia i bycia nierozumianym, trudności w wyrażaniu emocji, myśli, itd.

Czas: 50 min. Cena: 100 zł.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ
Uzależnienie to choroba polegająca na utracie lub ograniczeniu kontroli nad zażywaniem jakiejś substancji.
Czujesz, że masz problemem z używaniem:
• alkoholu?
• leków?
• narkotyków?
• dopalaczy?
Jeśli tak moja oferta pomocy skierowana jest właśnie do Ciebie.
Częstotliwość spotkań ustalana indywidualnie - spotkania co tydzień/co dwa tygodnie.

Czas: 50 min. Cena: 100 zł

TERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH
Terminem „uzależnienia behawioralne” określa się nałogi polegające na niekontrolowanym, nadmiernym wykonywaniu pewnych czynności (np. graniu w gry komputerowe, korzystaniu ze smartfona, z internetu, itp.). Obejmuje spotkania z dzieckiem/nastolatkiem i rodzicami. Ilość spotkań dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów.

Czas: 50 min. Cena: 100 zł

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
Oferta dopasowywana do indywidualnych potrzeb szkoły. Proponuje szereg zajęć/warsztatów służących profilaktyce zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Cena ustalana indywidualnie.

Jak umówić się na wizytę?


Na pierwszą wizytę można umówić się:

• telefonicznie (od pon. do pt. w godzinach od 9:00 do 14:00),

• mailowo - w wiadomości zaproponuj termin (datę i godzinę) wizyty. Otrzymasz ode mnie odpowiedź e-mail z proponowanymi terminami spotkania. Dalszy kontakt w zależności od Twoich preferencji może się odbywać drogą e-mailową lub telefoniczną. Po ustaleniu terminu spotkamy się w gabinecie.

Jak odwołać wizytę?

Jeśli nie jesteś w stanie dotrzeć na umówioną wizytę odwołaj ją najpóźniej do 24 godzin przed zaplanowanym czasem spotkania.

Wizytę możesz odwołać:

• telefonicznie,
• przez wiadomość SMS,
• e-mailowo.

UWAGA: Wizyta nieodwołana lub odwołana po tym terminie traktowana jest jako pełnopłatna. Płatność za nią należy uiścić przed kolejnym spotkaniem.

Skontaktuj się ze mną